Podkováky s antimikrobiálním působením a jejich použití v ochraně kopyt

10.08.2016 13:20

       Využití antimikrobiálních vlastností mědi k ochraně kopyt koní

Při každém průniku podkováku kopytem vzniká potenciální vstupní brána bakteriální infekce v bílé čáře. Rozšíření infekce může vést až k poškození základní struktury rohoviny, způsobit tak její zeslabení a potenciální vážné onemocnění kopyta.

Použití mědi jako součásti podkováků může podobným problémům předejít. Měď má prověřené antimikrobiální působení a nepředstavuje pro koně riziko. Tím spíš, že je navíc jedním z důležitých stopových prvků živých organismů a nehrozí tak riziko vzniku alergie. 

V září 2015 při příležitosti kongresu Britské asociace koňského veterinářství (BEVA) v Liverpoolu byla představena kompletní řada podkováků, které byly navrženy za účelem maximálního benefitu pro koně. Tyto podkováky kombinují všechny důležité vlastnosti klasických ocelových podkováků a robustní vrstvy mědi na povrchu, která podkovákům dává navíc antimikrobiální funkci.

Hlavní myšlenka je jednoduchá. Aktivní povrch podkováků eliminuje možnou infekci bakteriemi, viry, kvasinkami či plísněmi a ochraňuje tak vnitřní strukturu kopytní stěny a prostor kolem podkováků skrze bílou čáru.  Díky těmto přidaným vlastnostem podkováků se infekce nemůže rozšířit a kopyto zůstává silné a zdravé.

Měď je pevnou součástí povrchu podkováků a antimikrobiální funkce tak trvá po celou dobu mezi dalším podkováním. Dalším pozitivem je, že podkovák s mědí na povrchu nemůže rezivět.

Použití antimikrobiálních vlastností mědi v lékařství je již dobře známé, avšak v jezdeckém odvětví je její použití relativně nové. Aktuálně probíhá vědecká studie porovnání tradičních podkováků a podkováků s mědí. Studie je v rukou Dr. Susan Kempsonové z Royal (Dick) School of Veterinary Studies z univerzity v Edimburgu a očekává se, že tato studie potvrdí výsledky výzkumného týmu výrobce těchto podkováků (Kerckhaert).

Příklad použití a vlivu podkováků s antimikrobiálním působením můžete pozorovat na fotografiích od podkováře Phillipa Perrymana BSc (Hons) A.W.C.F., který si provedl vlastní studii těchto podkováků po představení novinky na kongresu BEVA 2015.

Škodlivá bakteriální infekce může být nejlépe vidět na bílé čáře. Kolem děr podkováků v kopytní stěně jsou vidět tmavá zbarvení způsobená bakteriální činností. Jak si můžete všimnout, je na fotografiích zdůrazněn rozdíl v tomto zabarvení a jeho postupném vymizení. Rohovina se stala elastičtější a znovu dobře narostla. Díry po podkovácích na posledním snímku jsou již jen těžko viditelné. 

Podkováky s antimikrobiální funkcí by neměly být vnímány jako „luxusní“ a zbytečný produkt, protože silné a zdravé kopyta jsou nezbytné pro všechny koně. Je tak spíše pravděpodobné, že se postupem času stanou novým standardem v kvalitním podkování.

 

 

Zpět